Regler for bygging av spikertelt

Campingplassen har noen regler for bygging av spikertelt. Er det noe du lurer på angående regler og bygging, ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål.

Campingvogner

I tilknytning til campingvogner tillates det standard fortelt som produseres for den enkelte vogntype og inntil 25 m2 størrelse.

Fortelt av andre materialer enn standard, for eksempel tre, kan monteres etter følgende regler:

  • Størrelsen på spikerteltet settes til maksimum 20 m2 med et maksimalt takutstikk på 40 cm. Høyden skal ikke overstige campingvognen, men mønespiss kan likevel være inntil 0,3 meter høyere. Bredden kan være inntil 3,5 meter og lengden som vognens lengde uten drag

  • Terrasse og fortelt kan ikke overstige 40 m2 til sammen og skal tilpasses terrenget

  • Fortelt og terrasse skal fjernes når campingvogn fjernes mer enn 6 uker

  • Utforming og fargevalg skal harmonisere med campingvognene og bebyggelse på stedet

  • Isolasjon må ikke være brennbar

  • Fortelt og terrasser må kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget. Campingvognens drag må ikke bygges inn i fortelt eller terrasse

  • Grunnmur eller støpte/nedgravde pilarer tillates ikke.

  • Det tillates ikke innlagt vann i vogn eller fortelt uten tilknytning til godkjent avløpsanlegg

  • Campingvogner må plasseres slik at de øyeblikkelig kan tilkobles bil og fjernes ved eventuell brann i nabovogn.

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningsloven §28-1.

Disse reglene trer i kraft 20.juni 2001. Frist til å rydde opp i eksisterende forhold settes til 1. oktober 2002.

Spikerteltene

Reglene: Ble vedtatt av kommunestyret. Kan ikke dispenseres av administrasjonen.

Frist: Frist for tilpasning av gamle telt var 1. oktober 2002

Ansvar: Ansvaret for at reglene overholdes hviler på campingplassen (eier)

Tolkning av reglene: Det kan være spørsmål om tolkning av regelen om tak:

Kan det være takutspring:

svar: nei, ikke utover de 40 cm. Om teltets størrelse kan gjøres mindre slik at det blir tak over noe av terrassen er spørsmål om tolkning. Ikke avklart pr i dag, men administrasjonen mener dette må kunne godtas.

Andre løsninger, som takoverbyg inngang, er det ikke åpnet for.

«Uthus»

Det er ikke tillatt å bygge uthus i forbindelse med campingvogn. Det har vært spurt om ikke dette kommer inn i ordningen med bygning under 15 m2 som det ikke kreves søknad om. Disse reglene gjelder kun på boligeiendom og på hytte i regulert område. Slike uthus må rives. Kasser (opptil ca 1 meter høyde som står løst/festet til terrassen) må kunne brukes til oppbevaring.

Faste anretninger:

Det er forskjellige bestemmelser om dette i de forskjellige planene. I forbindelse med spikertelt er disse reglene tatt med:

Fortelt og terrasser må kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget. Campingvognens drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.

Vognens mobilitet

Vognene må kunne hektes på bil og flyttes dersom det oppstår brann. Det betyr at det må være hjul på vognen, at plasseringen skal være gjort med bil, og at vognen må stå fritt (i forhold til terrasse og telt.) Det er ikke tillat å bygge inn draget.