Nødplakat

En nødplakat gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av geografisk posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok.

Nødplakaten kan være til nytte for dere som er faste beboere her slik at det blir enkelt å foklare posisjonen om en krisesituasjon skulle oppstå. Turgåere (eller andre besøkende) er i mindre grad lokalkjent, og vil derfor også kunne ha stor nytte av disse opplysningene. Vi ber dere derfor vurdere å ha en slik nødplakat plassert synlig utenfra, slik at andre kan få tak på informasjonen om en situasjon skulle oppstå hvor dette trengs.

Det henger en nødplakat i resepsjonen på Hauganstua (synlig utenfra). Linken til nødplakaten nedenfor har posisjon rett utenfor Hauganstua. Det er rimelig å anta at nødetater vil trenge hjelp til å ta seg videre derfra ved en eventuell nødsituasjon.

Nødplakat