Gode råd om brannvern i hjem og fritid

Norsk Brannvernforening har utarbeidet følgende råd om brannvern i forbindelse med camping:

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår. På denne siden har vi samlet gode råd om hva du kan gjøre for å beskytte deg og dine.

Hver sommer ruller ca 150 000 campingvogner og bobiler ut på norske veier. I tillegg camper vi i telt og hytter. Til sammen blir dette mange mennesker som skal bo, sove, hygge seg og lage mat under tildels trange og uvante forhold. Det er derfor all grunn til å vurdere brannsikkerheten før man drar og mens man er på tur.

Husk røykvarsler og brannslokkeapparat

En brann utvikler seg utrolig raskt i en campingvogn eller et telt. Man har som regel bare få sekunder på å komme seg ut! I alle campingvogner og bobiler der folk sover, bør det være installert røykvarsler. Røykvarsleren monteres i taket, og batteriet byttes minst én gang pr. år. Test røykvarsleren jevnlig. Brannslokkeapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler.

På campingplassen

Når du kommer til en ny campingplass – gjør deg kjent med sikkerhetsreglene. Hvor finner du nærmeste telefon og brannslokkingsutstyr? Er du usikker, spør i resepsjonen. Still krav til sikkerhet på campingplassen!

Propan

Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme. Elektriske apparater og el-anlegg Sjekk at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Er du i tvil, spør en autorisert elektriker.

Oppvarming

Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. Åpen flamme må kun brukes ute i friluft.

Hvis det brenner

  • 1) Redde folk som er i fare.
  • 2) Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
  • 3) Forsøk å slokke, men ikke utsett deg selv for fare.

(kilde: brannvernforeningen.no)